Komfyrvakt er påbudt i alle nye boliger, men også eldre boliger vil selvsagt bli mer brannsikre hvis en komfyrvakt monteres. Efa har funnet frem til en komfyrvakt med egenskaper som gir meget stor sikkerhet, og som i tillegg er enkel å montere både på nye og eksisterende kjøkken. Innohomes komfyrvakt, den har gode testresultater fra SINTEF.

El-sikkerhet

Dette er noe av det du bør ta hensyn til når det gjelder sikkerhet i hjemmet.

  • Sjekk regelmessig at batteriene på de lovpåbudte røykvarslerne er i orden.
  • Slå av kokeplater etter bruk! Anskaff eventuelt komfyr med tidsbryter.
  • Slå av TV-apparater og PC-er og trekk ut støpselet på elektriske apparater med termostatstyring når de ikke er i bruk.
  • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr.
  • Tørk aldri tøy på elektriske ovner, og unngå at gardiner, håndklær e. l. henger over eller for nær veggovner.
  • Ved skifte av støpsler e.l. skal du ikke lodde ledningsendene før du skrur dem inn. Loddetinnet er plastisk og vil med tiden gi dårlig kontakt med fare for lokal oppvarming.
  • Kast gammelt elektrisk utstyr som kan være brannfarlig.
  • Hvis støpsler eller brytere o.l. blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller at det er dårlig kontakt. Kontakt oss
  • Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. Brunsvidde lampeskjermer er et faresignal! Trenger du sterkere lys, kan du eventuelt benytte sparepærer som har en brøkdel av varmeutviklingen.
  • Hvis du ikke har nok stikk- kontakter, bør du kontakt oss for å montere flere. Dobbelt- og multikontakter med løse ledninger representerer en risiko.

Prøv ikke selv å endre på det faste opplegget. Dette gjør vi.